English

MO-FIT d.o.o. za usluge, Zagreb, Zorkovačka 6, OIB: 12989326400 ,
upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080725784
Temeljni kapital: 3.744.000,00 kn – Direktor: M. Bušić

 

 

 


NATRAG